Mail

Dit domain dient als mailplatform voor TransitionPro BV

 

TransitionPro BV verwerft, participeert in, het samenwerken met en het voeren van directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van (uitzend)ondernemingen,
met name die waarmede de vennootschap in een groep is verbonden (holding activiteiten); het geven van consultancyadviezen en het verrichten van consultancy opdrachten,
het geven en verrichten van managementadviezen en het uitvoeren van (interim) managementopdrachten;
het verkrijgen, beheren en beleggen van registergoederen en andere vermogensbestanddelen.
 

                                                                                                                                                                                                                    Kvk: 000005719623
                                                                                                                                                                                                             E: mail@transitionpro.nl
                                                                                                                                                                                                             T: +31 6 (0) 10 72 0000

                                                                                                                                                                                                                            Linked